Eerder dit jaar lanceerde Maggie De Block een website en campagne ter preventie, detectie en herstel van burn-out . Ook bij zorgverleners zijn psychosociale klachten en burn-out vaak een belangrijke oorzaak van arbeidsongeschiktheid.

Eerder dit jaar lanceerde Maggie De Block een website en campagne ter preventie, detectie en herstel van burn-out . Ook bij zorgverleners zijn psychosociale klachten en burn-out vaak een belangrijke oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Vaak zijn het mensen met veel ambitie, die houden van hun werk en altijd bereikbaar zijn voor hun collega’s en patiënten, die het slachtoffer worden van een burn-out. Een optimale planning en slim agendabeheer zijn belangrijk bij de preventie hiervan.

Hoe herken je een burn-out?

Een bekend model om burn-out te meten, is de Maslach Burn-out Inventory (MBI). Het beschrijft burn-out als een werkgerelateerd syndroom met drie dimensies: 

  • Emotionele uitputting: een vermoeidheid die zo extreem is dat de rusttijden ze niet meer kunnen compenseren. Ze wordt dan chronisch.
  • Depersonalisatie (cynisme): een negatieve, cynische, onverschillige houding tegenover het werk. Deze dimensie kan je beschouwen als een aanpassingsstrategie van de persoon aan de druk die hij/zij voelt.
  • Verminderde persoonlijke bekwaamheid: de persoon voelt zich inefficiënt en verliest zijn/haar eigenwaarde. 

Definitie van een burn-out

In de ICD wordt burn-out vermeld als een factor die een impact heeft op de gezondheidstoestand, onder ‘stoornissen te wijten aan moeilijkheden om zijn leven te regelen’. In de DSM wordt burn-out omschreven als een professioneel probleem dat niet toe te schrijven is aan een geestelijke pathologie. In de ICD-11 luidt de nieuwe definitie van burn-out volgens de WHO als volgt: “Burn-out is a syndrome conceptualized as resulting from chronic workplace stress that has not been successfully managed.” 

Preventie

We kunnen het belang van primaire preventie dan ook niet ontkennen. We moeten de nodige middelen aanreiken om te voorkomen dat zorgverleners ziek worden en uitvallen.  Samenwerken met de juiste partners is daarin cruciaal. Partners die u kunnen ontzorgen. Wie kan u ondersteunen in het management van uw praktijk? Welke tools zijn er beschikbaar om uw werkdag zo efficiënt en flexibel mogelijk in te delen?

Een meta-analyse over burn-out bij artsen haalde niet enkel het belang van stressreductie op een individueel niveau aan, maar benadrukte vooral het belang van het veranderen van de organisatiestructuur en de werkprocessen in de preventie van burn-out[i].

Slimme online agenda ter ondersteuning in uw praktijk

Slim online agendabeheer speelt hierin een cruciale rol. Met een online agenda van Mya verliest u geen kostbare tijd: uw patiënten kunnen zelf hun afspraak online boeken en worden vooraf nog eens opnieuw herinnerd aan hun afspraak, hetgeen het aantal no-shows binnen uw praktijk significant vermindert. Bovendien zorgt het ervoor dat er geen onnodige springuren zijn of dat u uw huisbezoeken zo efficiënt mogelijk kan inplannen. Als we de arbeidsduur maximaal kunnen benutten en werkuren optimaal op elkaar kunnen laten aansluiten, blijft er meer tijd over om te spenderen met familie en vrienden. Een goede balans tussen werk en privé draagt bij tot een positieve werkomgeving en is een belangrijke beschermende factor in het ontstaan van burn-out[ii].

Ook starten met een online agenda van Mya? Neem snel contact met ons.

 


[i] Lee, R.T.; Seo, B.; Hladkyl, S.; Lovell, B.L.; Schwartzmann, L. Correlates of physician burnout across regions and specialties: A meta-analysis. Hum. Resour. Health. 2013

[ii] Kumar, S. Burnout and Doctors: Prevalence, Prevention and Intervention. Healthcare. 2016;4:37.

Gelijkaardige Veiligheid vooraan! berichten

Gelijkaardige Hulp voor werkgevers berichten

ellis.care heeft waardevolle partners

ellis.care ondersteunt